Публічна Оферта (Договір) надання послуг

 1. Терміни, які використовуються в Публічній Оферті
  Сайт, Ресурс, Сервіс, Web-портал — інтернет-ресурс casers.org. ГО “Кейсерс” (ЄДРПОУГО 41205318 03038)
 2. Адміністрація — співробітники Ресурсу, а також особи, уповноважені належним чином Ресурсом на управління Сайтом та надання Послуг Відвідувачам у рамках використання Сайту останніми.
 3. Сервіси — сукупність програм для ЕОМ, баз даних, що забезпечують функціонування Сайту, а також сукупність Послуг, що надаються Користувачам під час використання Сайту.
 4. Відвідувач — будь-яка фізична особа старше 16 років, яка використовує Ресурс.
 5. Користувач (Кейсер) — Відвідувач, який пройшов процедуру реєстрації на сайті.
 6. Логін — ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті. Як Логін використовується номер мобільного телефону або адреса електронної пошти.
 7. Пароль — символьна комбінація, що обирається Користувачем самостійно або призначена Сайтом автоматично (у момент реєстрації) і забезпечує разом з Логіном його ідентифікацію при використанні Ресурсу
 8. Компанія — Юридична особа, яка надала свій кейс для вирішення кейсерами сервісу.
 9. PRO пакет — платний пакет додаткових послуг для кейсера.
 10. Кейс — оголошення з текстом та графічними зображеннями та відео, що описують завдання від компанії, розміщене на Сайті компанією та адресоване зацікавленим кейсерам та містить умови оферти (пропозиції компанії про формат договору на надання послуг з розробки рішення щодо кейса).
 11. Загальні положення
  Ця Публічна Оферта регулює порядок надання послуг Ресурсу на Сайті та порядок використання Сайту, а також взаємовідносини, що виникають під час використання Сайту та Сервісів Відвідувачами. Ресурс не гарантує доступність Сайту та Сервісів цілодобово. Ресурс має право будь-якої миті відмовити будь-якому Відвідувачу, у тому числі Кейсеру, у використанні Сайту та Сервісів при порушенні Публічної Оферти. Ресурс надає Відвідувачам, Кейсерам особисте невиключне та непередаване право використовувати Сайт та програмне забезпечення, представлене на Сайті, відповідно до цієї Публічної Оферти, за умови, що ні Відвідувач/Кейсер, ні будь-які інші особи за сприяння Відвідувача/Кейсера не вчинятимуть дій:
  • щодо копіювання або зміни програмного забезпечення Сайту, Сервісів;
  • створення програм, похідних від програмного забезпечення Сайту та Сервісів;
  • щодо проникнення в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;
  • щодо здійснення продажу, поступки, здачі в оренду, передачі третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо матеріалу Сайту та програмного забезпечення Сайту;
  • з модифікації Сайту та Сервісів, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;
  • та інших дій, аналогічних переліченим вище, які порушують права Ресурсу та третіх осіб.
  Відвідувач/Кейсер несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних та нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам за використання Сайту та Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту та Сервісів, у тому числі з точки зору чинного законодавства України.
 12. Реєстрація користувача
  Особа, яка бажає стати Кейсером, має пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Ресурсу. При реєстрації Кейсер вказує ім'я та прізвище, унікальний номер мобільного телефону, унікальну адресу електронної пошти, які використовуються надалі Кейсером під час роботи з Сайтом. Не допускається використання Логіна: а) вже використовуваного іншим кейсером; б) який ображає відвідувачів, ресурс, Адміністрацію, третіх осіб. Пароль генерується автоматично і надсилається на вказаний номер телефону. Після цього Користувач може самостійно вибрати собі Пароль, проте Сайт наполегливо рекомендує використовувати паролі, які складаються з не менше 6 (шести) символів і містять одночасно малі та великі літери, а також цифри. Користувач самостійно відповідає за збереження Пароля від третіх осіб. Ресурс не несе відповідальності у разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до Логіну та Паролю Кейсера.
 13. Права та обов'язки Користувача та Кейсера
  Будь-який Відвідувач Ресурсу має право використовувати наступні Сервіси:
  • перегляд аудіовізуальних творів, фотографій, прослуховування фонограм, розміщених Користувачами, доступних для такого перегляду та прослуховування відповідно до цієї Публічної Оферти;
  • інші послуги, доступ до яких надано йому Ресурсом від імені Адміністрації.
  Користувач додатково має право:
  • реєструвати на участь у кейсі та подавати свої рішення на розгляд до компанії;
  • надсилати скарги Адміністрації за фактами порушення Користувачами Публічної Оферти;
  • використовувати інші послуги, доступ до яких надано йому Ресурсом в особі Адміністрації.
  Кейсер додатково має право:
  • брати участь у розробці рішень всіх видів секцій;
  • використовувати інші послуги, доступ до яких надано йому Ресурсом в особі Адміністрації.
 14. Відповідальність Кейсерів та Відвідувачів
  Відвідувачі самостійно відповідають за свої дії/бездіяльність при використанні Ресурсу та Сервісів. Відвідувачі гарантують, що використання Ресурсу та Сервісів здійснюватиметься таким чином, що не порушуватиме права третіх осіб. Відвідувачі гарантують, що мають усі права на використання матеріалів, що розміщуються ними на Сайті. Відвідувачі зобов'язуються дотримуватися цієї Публічної Оферти. У разі порушення Відвідувачами Публічної Оферти Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сайту та Сервісів (тимчасовий бан), а у разі грубого та/або неодноразового порушення Публічної Оферти відмовити у доступі до Сервісів та Сайту (постійний бан).
 15. Суд Сервісу
  У разі виникнення суперечок між Кейсером і компанією в процесі розробки рішень щодо кейсу, вони вирішуються Адміністрацією. Користувачі погоджуються, що Адміністрація має право за результатами розгляду спірної ситуації здійснити будь-які необхідні дії. Рішення Адміністрації є остаточним та оскарженню не підлягає.
 16. Особливі умови
  Ресурс не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів, Сайту не містить помилок або функціонуватиме безперебійно. Ресурс не несе жодної відповідальності за рішення, прийняті Адміністрацією при вирішенні конфліктних ситуацій між Користувачами, у тому числі за винесеними вердиктами. Ресурс не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виникла у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб. Ресурс залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію чи матеріали, які, на думку Ресурсу, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цю Публічну Оферту. Ресурс не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться або пропонуються за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якої всі товари, інформація та послуги, які пропонуються або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених як такі, що надаються безпосередньо Ресурсом), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Ресурсом. Користувач бере на себе повну відповідальність та ризики за використання Сервісів та мережі Інтернет. Ресурс не надає жодних гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що постачаються за допомогою Сервісів або через Інтернет взагалі. Ресурс не нестиме відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо чи опосередковано виникли внаслідок подібного постачання робіт/послуг. Кейсер приймає умову, згідно з якою він бере на себе відповідальність за оцінку точності, повноти та придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості та функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі. Кейсер проінформований і погоджується з тим, що при розробці рішень по кейсу, кожне рішення забезпечується логотипом (товарним знаком) Ресурсу, що обумовлено функціоналом Сервісу.Ресурс, за наявності можливості, забезпечує розміщення кейсів, які представлені Компаніями, у ЗМІ, Інтернет-ресурсах третіх осіб, книгах, збірниках, журналах, рекламних матеріалах Ресурсу.
 17. Набуття чинності та порядок зміни цієї Публічної Оферти
  Публічна Оферта та всі зміни до неї набирають чинності з моменту їх опублікування на сторінках Сайту. Зміни Публічної Оферти можуть бути внесені у будь-який час. Користувач та/або Відвідувач зобов'язується ознайомитись з актуальною версією Публічної Оферти перед кожним використанням Ресурсу, Сервісів та/або Послуг Сайту. Якщо Користувач та/або Відвідувач ухвалить рішення не погоджуватися зі зміненою Публічною Офертою, він зобов'язаний відмовитися від використання Сервісу. Користувач, який продовжує користуватись Ресурсом, Сервісами та/або послугами Сайту, погоджується зі змінами.
 18. Застосовне законодавство
  Усі взаємовідносини між Ресурсом та Відвідувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. За порушення законодавства України Відвідувач несе повну адміністративну та кримінальну цивільноправову відповідальність.
Cookie-сповіщення
Ми та наші сторонні партнери використовуємо файли cookie на нашому сайті, щоб запропонувати вам зручнішу навігацію, аналізувати відвідуваність сайту та надавати персоналізований контент, докладніше уПолітиці використання файлів cookie.Якщо ви натиснете «Прийняти cookie», ви дасте згоду на використання нами cookie. Щоб змінити налаштування файлів cookie (у тому числі переглянути інформацію про те, як вимкнути файли cookie), натисніть«Налаштування файлів cookie»