Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів

Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, має особливу місію: визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ; формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу. Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України.Сьогодні в Університеті ліцензовано 49 напрямів (Переліку 2006 року) та 104 спеціальності (Переліку 2010 року), у тому числі 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст», 92 спеціальності освітнього ступеня «магістр» та 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст». Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року в Університеті ліцензовано 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст», 73 спеціальності освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Університету, одну спеціальність освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Педагогічного коледжу, 66 спеціальностей ОКР «спеціаліст» (останній набір здійснено у 2016 році) та 72 спеціальності освітнього ступеня «магістр».
Ivan Karlov
Ivan Karlov
Finance
Факультет: Economic
Кафедра: Phd, Economy
Sergey Kauckov
Sergey Kauckov
Economical
Факультет: Management
Кафедра: Phd, Finance
Larisa Mozgovaya
Larisa Mozgovaya
Phd, Engineering
Факультет: Chemical
Кафедра: Science community
Margarita Konstantinovskay
Margarita Konstantinovskay
Consulting
Факультет: MBA program
Кафедра: PhD, Management
Представляете университет или хотели бы присоединиться?